ترتیل کامل قرآن کریم استاد محمد صدیق منشاوی

جستجو

صفحات جديد

دعوت به توحيد
زهد پيامبر(ص)
سفر طائف
پهلوان كيست
پگاه يقين
بخشش پيامبر
جنگ بدر
بعد از احد
مباهله
جانشين پيامبر

آرشيو اخبارورود اعضا

پیوندها

انديشه قم
پایگاه اطلاع رسانی حوزه نت

صفحات اتفاقي

بچه شیرخوار به سخن در می‎‎آید
ویژگیهای بیان معارف در قرآن 1
اعجاز قرآن
تفسير الامام العسكري - المنسوب إلى الامام ابي محمد الحسن بن علي العسكري(ع)
تعبير خواب
قرائت مجلسي - محمود رمضان
موسي و قارون
روش تدریس حركات برای بزرگسالان 2
پاسخ اشكالات كندی به قرآن
قرآن و عصمت رسول الله(ص) 1

ترتيل کامل قرآن کريم استاد محمد صديق منشاوي

السورة الفاتحة ۱
السورة البقرة ٢
السورة آل عمران ٣
السورة النساء ٤
السورة المائدة ٥
السورة الانعام ٦
السورة الاعراف ٧
السورة الانفال ٨
السورة التوبة ٩
السورة يونس ۱٠
السورة هود ۱۱
السورة يوسف ۱٢
السورة الرعد ۱٣
السورة ابراهيم ۱٤
السورة الحجر ۱٥
السورة النحل ۱٦
السورة الاسراء ۱٧
السورة الكهف ۱٨
السورة مريم ۱٩
السورة طه ٢٠
السورة الانبياء ٢۱
السورة الحج ٢٢
السورة المؤمنون ٢٣
السورة النور ٢٤
السورة الفرقان ٢٥
السورة الشعراء ٢٦
السورة النمل ٢٧
السورة القصص ٢٨
السورة العنكبوت ٢٩
السورة الروم ٣٠
السورة لقمان ٣۱
السورة السجدة ٣٢
السورة الاحزاب ٣٣
السورة سبأ ٣٤
السورة فاطر ٣٥
السورة يس ٣٦
السورة الصافات ٣٧
السورة ص ٣٨
السورة الزمر ٣٩
السورة غافر ٤٠
السورة فصلت ٤۱
السورة الشورى ٤٢
السورة الزخرف ٤٣
السورة الدخان ٤٤
السورة الجاثية ٤٥
السورة الاحقاف ٤٦
السورة محمد ٤٧
السورة الفتح ٤٨
السورة الحجرات ٤٩
السورة ق ٥٠
السورة الذاريات ٥۱
السورة الطور ٥٢
السورة النجم ٥٣
السورة القمر ٥٤
السورة الرحمن ٥٥
السورة الواقعة ٥٦
السورة الحديد ٥٧
السورة المجادلة ٥٨
السورة الحشر ٥٩
السورة الممتحنة ٦٠
السورة الصف ٦۱
السورة الجمعة ٦٢
السورة المنافقون ٦٣
السورة التغابن ٦٤
السورة الطلاق ٦٥
السورة التحريم ٦٦
السورة الملك ٦٧
السورة القلم ٦٨
السورة الحاقة ٦٩
السورة المعارج ٧٠
السورة نوح ٧۱
السورة الجن ٧٢
السورة المزمل ٧٣
السورة المدثر ٧٤
السورة القيامة ٧٥
السورة الانسان ٧٦
السورة المرسلات ٧٧
السورة النبا ٧٨
السورة النازعات ٧٩
السورة عبس ٨٠
السورة التكوير ٨۱
السورة الانفطار ٨٢
السورة المطففين ٨٣
السورة الانشقاق ٨٤
السورة البروج ٨٥
السورة الطارق ٨٦
السورة الاعلى ٨٧
السورة الغاشية ٨٨
السورة الفجر ٨٩
السورة البلد ٩٠
السورة الشمس ٩۱
السورة الليل ٩٢
السورة الضحى ٩٣
السورة الشرح ٩٤
السورة التين ٩٥
السورة العلق ٩٦
السورة القدر ٩٧
السورة البينة ٩٨
السورة الزلزلة ٩٩
السورة العاديات ۱٠٠
السورة القارعة ۱٠۱
السورة التكاثر ۱٠٢
السورة العصر ۱٠٣
السورة الهمزة ۱٠٤
السورة الفيل ۱٠٥
السورة قريش ۱٠٦
السورة الماعون ۱٠٧
السورة الكوثر ۱٠٨
السورة الكافرون ۱٠٩
السورة النصر ۱۱٠
السورة المسد ۱۱۱
السورة الاخلاص ۱۱٢
السورة الفلق ۱۱٣
السورة الناس ۱۱٤


تاريخ بروز رساني : شنبه 10/07/89 ساعت 10:30

کلیه حقوق این پایگاه برای حوزه علمیه میبد محفوظ می باشد. نقل خبر فقط با ذکر منبع مجاز می باشد.